آبليمو برند تزرو در استانهاي ايران

آیا آبلیموی برند تزرو را می شناسید؟ آیا می دانید برند تزرو در کجای استانهای ایران آبلیمو تولید می کند؟

تزرو نمونه ای از آبلیموی مرغوب ایرانی بوده است. این آبلیمو که با حساسیت و دقت زیادی تولید می گردد، موجب شده است تا خریداران و هواداران زیادی را به خود جلب نماید. برند تزرو با داشتن سابقه کافی در تولید آبلیمو، همواره اعتماد خریداران خود را جلب نموده است. این برند محبوب در استان اصفهان تولید می گردد که توسط این نمایندگی به سایر استانهای کشور پخش و توزیع می شود.