آبلیمو و خاصیت درمانی

آبلیموه و خواص درمانی آن برای انسان چه می تواند باشد؟ میوه لیمو برای اینکه خاصیت های بسیار زیاد درمانی برای انسان دارد به چه نامی شهرت یافته است؟
لیمو ترش به سلطان میوه ها نیز شهرت دارد و علت این نامگذاری این است که آب و اسانس آن برای بدن، ذهن و روح انسان بسیار زیاد مفید و مطلوب می باشد. همچنین برای درمان انواع بیماری های چون سرطان، فشار خون، دیابت و …بسیار مناسب می باشد. این میوه مانند گنجینه ای از خاصیت های خوب برای درمان غذایی انواع بیماری می باشد که می توانند سیستم ایمنی بدن انسان را در برابر بیماری ارتقا دهد.
منبع: مرکبات ایران