اخذ نمایندگی آبلیمو ۳ لیتری سلطانی

آیا همه می توانند نمایندگی فروش آبلیمو صنعتی سلطانی را اخذ نمایند؟ آیا آبلیمو علاوه بر چاشنی کاربرد دیگری در زندگی روزمره دارد؟ آیا از آبلیمو می توان برای پاک کردن لکه استفاده کرد؟

بجای استفاده از مواد پاک کننده های شیمیایی و زیان آور، می توانید آبلیمو را جایگزین آن کنید. می توانید آبلیمو و آب معمولی با هم ترکیب کرده و درون یک بطری ریخته و از طریق بمب برای تمیز کردن آینه، میز و صندلی استفاده کنید. و حتی لکه های فرش که از تمیز کردن آن با دست عاجز و ناتوان هستید می توانید با ترکیب آبلیمو نمک اسکراب، پاک نمایید.