ارسال آبلیمو طبیعی به تمام کشور

لیمو ترش تولیدی در جنوب به کارخانه های سراسر کشور جهت آبلیمو گیری ارسال می شود.
لیمو ترش ها دارای کیفیت های مختلفی می باشد که از نظر قیمت هم با هم تفاوت دارند.

لیمو ترش هایی که دارای رنگی سبز روشن و اندازه ای بزرگ هستند قیمت های بیشتری نسبت به لیمو های زرد شده و کوچک دارند.
لیمو ترش هایی که از کیفیت بالایی برخوردارند جهت صادرات به کشورهای دیگر و بازار های داخلی استفاده می شود.
بیشترین صادرات لیمو ترش به کشورهای دیگر مربوط به قیر و کارزین است که بزرگترین تآمین کننده ی این محصول به شمار می رود.