اعطای نمایندگی آبلیمو مسرور

اعطای نمایندگی های فروش انواع آبلیمو و سرکه زاوش قزوین تازه تولید شده توسط شرکت های تولیدی مختلف از جمله مسرور با چه اهدافی صورت می گیرد؟

انواع آبلیمو و سرکه سفید کوچک طبیعی توسط کارخانه ها و شرکت های تولیدی زیادی از جمله شرکت مسرور تولید می شوند و برای فروش بهتر و دسترسی بیشتر مردم به آنها نمایندگی های فروش زیادی در شهر های مختلف اعطا و احداث می کنند و به این ترتیب محصولات خود را به مردم بیشتری عرضه می کنند.