اعطای نمایندگی آبلیمو پدرام

آیا همه می توانند نمایندگی فروش آبلیمو پدرام را بگیرند؟ آیا آبلیمو علاوه از چاشنی کاربرد دیگری در زندگی روزمره شما دارد؟ آیا از آبلیمو می توان برای پاک کردن لکه استفاده کرد؟
بجای استفادهاز مواد پاک کننده های شیمیایی و زیان آور چه برای انسان و طبیعت، می توانید آبلیمو را جایگزین آن کرد.می توانید آبلیمو و آب معمولی با هم ترکیب کرده و درون یک بطری ریخته و از طریق بمب برای تمیز کردن آینه میز و صندلی استفاده کنید. و حتی لکه های فرش که از تمیز کردن آن با دست عاجز و ناتوان هستید می توانید ترکیب آبلیمو نممک اسکراب پاک کرده.
منبع: مرکبات ایران