اعطای نمایندگی آبلیمو کامبیز

اعطای نمایندگی های فروش انواع آبلیمو های تازه تولید شده توسط شرکت های تولیدی مختلف از جمله کامبیز با چه اهدافی صورت می گیرد؟انواع آبلیمو های طبیعی توسط کارخانه ها و شرکت های تولیدی زیادی از جمله شرکت کامبیز تولید می شوند و برای فروش بهتر و دسترسی بیشتر مردم به آنها نمایندگی های فروش زیادی در شهر های مختلف اعطا و احداث می کنند و به این ترتیب محصولات خود را به مردم بیشتری عرضه می کنند.