اعطای نمایندگی ابلیموی ترگل

امروزه برند های مختلف از جمله ترگل در تمامی شهر ها نمایندگی داشته و اقدام به اعطای نمایندگی را انجام می دهد چرا که مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
ابلیموی یکی از چاشنی های مهم غذا های ایرانی به شمار می رود که همواره برای طعم دار کردن غذا های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و طعم خوبی به غذاها می دهد. از این رو برند های مختلف تولید کننده آن همچون ترگل اقدام به اعطای نمایندگی های مختلف در شهر های مختلف نموده است.

منبع: مرکبات ایران