بازار فروش آبلیمو ۱/۵ لیتری ناجی

آبلیمو ها امروزه به سبب خاصیت های زیادی که خود لیمو ترش ها دارند تهیه می شوند تا بتوانیم از آنها در فصولی که لیمو ترش تازه یافت نمی شود استفاده نماییم.
این محصولات آبلیمو صنعتی در انواع برندها همچون، برند ناجی، کامبیز، سمیه، مجید و …. وهمچنین در اندازه های مختلف و در ظروف متفاوت از جمله ظروف۱/۵ لیتری بسته بندی می شوند و در دسترس مشتریان قرار می گیرند.