تشخیص تقلبی بودن آبلیمو طبیعی

از چه روش های می تواند آبلیموهای طبیعی را از مصنوعی تشخیص داد؟ علت تلخی موجود در مزه آبلیموهای طبیعی چه می تواند باشد؟
گاهی مواقع زمانی که آبلیموی را از مغازه و فروشگاه خریداری می کنید بعد از استفاده متوجه می شویم آن آبلیمو تلخ می باشد در بعضی از مواقع در تولید آبلیموهای طبیعی به دلیل فشاری که بر روی پوست آن ها برای آب گیری وارد می شود باعث تلخی شده گرچه این تلخی برای بدن هیچ ضرر و زیانی ندارد. و مبنی بر تقلبی بودن آبلیمو نمی باشد. گرچه شرکت تولید کننده از آبلیمو طبیعی برای تولید محصول خود استفاده نکند تقلب می باشد.
منبع: مرکبات ایران