توليد آبليمو طبيعی در قيروکارزين فارس

آیا می دانید آبلیمو طبیعی در کدام یک از شهرستان های استان فارس عرضه و پخش می گردد؟ آیا می دانید قیر و کارزین قطب تولید آبلیمو طبیعی کشور است؟

یکی از شهرستان های جنوبی استان فارس قیر و کارزین نام دارد. این شهرستان با داشتن درختان لیمو ترش همواره از تولید کنندگان لیمو ترش و آبلیمو در کشور محسوب می گردد. این شهرستان با پتانسیل هایی که در تولید آبلیمو دارد، می تواند به آبلیموی سراسر کشور را تامین نماید. از تقاضا کنندگان آبلیمو طبیعی در کشور دعوت می شود تا طعم و مزه آبلیموی این شهرستان را تجربه نمایند.