تولیدکننده آبلیمو ۲ لیتری

تولید انواع آبلیمو و سرکه زاوش قزوین تولید شده توسط شرکت های تولیدی مختلف و در سایز های مختلف از جمله ۲ لیتری به چه منظور صورت می گیرد؟
سرکه سفید کوچک و آبلیمو امروزه به سبب خاصیت های زیادی که خود لیمو ترش ها دارند تهیه می شوند تا بتوانیم از آنها در فصولی که لیمو ترش تازه یافت نمی شود استفاده نماییم.
این محصولات در اندازه های مختلف و در ظروف مختلف از جمله ظروف ۲ لیتری بسته بندی می شوند و در دسترس مشتریان قرار می گیرند.