تولید انواع آبلیمو ربیع

کارخانه ای که انواع آبلیمو ربیع را تولید می کند در چه استانی از کشور ایران قرار دارد؟ برای نگهداری آبلیموها باید از چه ظرفی استفاده کرد؟
برای نگهداری آبلیموها بهتر است که از طرف شیشه ای استفاده کنید چرا که ظرف پلاستیکی در اثر اسیدی بودن آبلیمو خرده می شود و برای بدن انسان ضرر دارد. پس از هر چیزی باید شیشه های مورد نظر خود را به یکی از روش های دلخواه خود مانند گذاشتن در فر استریل کرد و آبلیمو را درون آن ریخته و برای اینکه تغییر رنگ ندهد در جای تاریک نگهداری شود.