تولید بهترین آبلیمو ارگانیک

یکی از شهرستان های جنوبی استان فارس قیر و کارزین نام دارد. این شهرستان با داشتن درختان لیمو ترش همواره از تولید کنندگان لیمو ترش و آبلیمو ارگانیک در کشور محسوب می گردد. این شهرستان با پتانسیل هایی که در تولید آبلیمو دارد، می تواند به تنهایی آبلیموی سراسر کشور را تامین نماید. از تقاضا کنندگان آبلیمو طبیعی در کشور دعوت می شود تا طعم و مزه آبلیموی این شهرستان را تجربه نمایند.