تولید و فروش آبلیمو شیراز

آیا می دانید شیراز قطب تولید آبلیمو طبیعی کشور می باشد؟ آیا می دانید تولید آبلیموی لیمو ترش دزفول در کارخانجات دزفول چگونه انجام می گیرد؟
شیراز و شهر های اطرافش از تولید کنندگان اصلی تولید آبلیمو طبیعی کشور می باشند.

برای تولید آبلیمو طبیعی شیراز، در ابتدا آبلیمو باکیفیت شیراز در حوض های بزرگ شتشو می دهند و توسط دستگاههای آبلیمو گیری صنعتی، آبگیری می کنند.

و در بطری های مناسب می ریزند و روانه ی بازار می کنند.
آبلیمو و پودر لیمو ترش های تولید شده در این کارخانجات تحت نظارت کارشناسان بهداشتی تولید می شود و با رعایت کامل موازین بهداشتی و استاندارد تولید می شود و با قیمت مناسب به فروش می رسد.
منبع: مرکبات ایران