تولید و فروش مستقیم آبلیمو جهرم

آیا می دانید جهرم قطب تولید آبلیمو طبیعی و سرکه قرمز بزرگ کشور می باشد؟ آیا می دانید تولید آبلیمو طبیعی در کارخانجات جهرم چگونه انجام می گیرد؟
شیراز و شهر های اطرافش از تولید کنندگان اصلی تولید آبلیمو طبیعی کشور می باشند. برای تولید آبلیمو طبیعی و سرکه خرما وردا ، در ابتدا آبلیمو باکیفیت شیراز در حوض های بزرگ شتشو می دهند و توسط دستگاههای آبلیمو گیری صنعتی، آبگیری می کنند. و در بطری های مناسب می ریزند و روانه ی بازار می کنند.
آبلیمو های تولید شده در این کارخانجات تحت نظارت کارشناسان بهداشتی تولید می شود و با رعایت کامل موازین بهداشتی و استاندارد تولید می شود و با قیمت مناسب به فروش می رسد.