خريد آبليمو تزرو در کاشان

آیا آبلیمو و سرکه بالزامیک فامیلا تزرو را می شناسید؟ آیا می دانید برند تزرو در شهرکاشان بصورت مستقیم نمایندگی دارد؟

تزرو نام یکی از برند های تولید کننده آبلیمو و سرکه سیب طبیعی خانگی در ایران می باشد. این برند با گرد آوری تیم تولید آبلیمو توانسته است تا بهترین نمونه از آبلیمو را تولید نماید. آبلیموی تزرو در شهرستان های ایران نیز نمایندگی دارد. شهرستان کاشان یکی از شهرستان هایی است که این برند آبلیمو را بصورت مستقیم ارائه می دهد.