خرید انواع آبلیمو صادراتی

کشور بزرگ ایران یکی از مراکز تولید صادراتی آبلیمو و سرکه سفید وردا در بین کشورهای همسایه ای می باشد. از این رو آبلیمو تولیدی به صورت کنسانتره ای که در کارخانجات ها تولید و بسته بندی می شود جهت صادرات مناسب تر است. زیرا این محصول که در کارخانه ها تولید می شود دارای برند و نام شرکتی مشخص می باشد و برای خروج و صادرات از کشور با مشکل مواجه نمی شود.

آبلیمو در ایران در سطح انبوهی تولید می شود. فروش آبلیمو طبیعی و سرکه بالزامیک مودنا در بازار یا به صورت طبیعی و خالص و یا به صورت تولیدی کنسانتره ای می باشد.