خرید بهترین آبلیمو طبیعی شیراز

آبلیمو طبیعی شیراز و سرکه بالزامیک فامیلا از با کیفیت‌ترین آبلیمو های تولید شده در کشور می باشد که از لیمو های رسیده و مرغوب استان فارس یعنی شهر جهرم و شیراز و قیر و کارزین می باشد. برای خرید آبلیموی طبیعی شیراز، از طبیعی بودن آن اطمینان حاصل کنید.
آبلیمو خواص خیلی زیادی دارد ولی همه این خواص در آبلیموطبیعی وجود دارد و برخی از آبلیمو های صنعتی و نه تنها خاصیتی ندارد بلکه سبب به وجود آمدن بیماری های مختلف می شود. آبلیموی طبیعی ویژگی های دارد که آنها را رعایت کنیم آبلیموی طبیعی خالص خواهیم داشت.
آبلیمو طبیعی

ویژگی آبلیموی طبیعی

از ویژگی‌های آبلیموی طبیعی و سرکه سیب طبیعی خانگی این است که رنگ آبلیموی طبیعی زرد کهربایی زنده میباشد. آبلیموی طبیعی در بطری های شیشه ای ته نشین میشود.
مزه آب لیموی طبیعی به تلخی می‌زند و ترشی آن به حدی است که می‌توان آن را به اندازه زیاد میل نمود.
دیگر اینکه آبلیمو های ارزان ممکن است تقلبی باشد چون با منطق جور در نمی اید که از لیمویی که قیمت بالایی دارد آبلیموی ارزان بدست آید.
منبع: مرکبات ایران