خرید عمده آبلیمو ترگل

آیا مراکزی را در نزدیکی محل زندگی و کار خود می شناسید که بتوانید از آنجا آبلیمو مانند آبلیمو ترگل تهیه کنید؟ ویژگی های طاهری درخت لیمو ترش به چه صورت است؟
لیمو ترش یک نوع درخت است که ارتفاع آن تا 4 متر نیز می رسد و این گیاه فقط در نواحی گرمسیری کاشت می شود. این میوه تنها درختی است که در تمام فصل ها میوه، گل، و برگ دارد. شکل ظاهری لیمو ترش بیضوی می باشد که در اواخر فصل طمستان آبدار و رسیده می شوند.