روش تشخیص آبلیموی طبیعی

روش تشخیص آبلیمو تقلبی از طبیعی ساده نیست ولی با چند راهکار میتوانید آبلیمو طبیعی را از آب لیموی شیمیایی تمیز دهید مواقعی برای ما پیش آمده که به یک سوپرمارکت برای خرید آبلیموی طبیعی رفتیم ولی فریب فروشنده را خوردیم و نمی توانیم تشخیص بدهیم که آبلیموی طبیعی کدام می باشد؟
تشخیص آبلیموی طبیعی از آبلیموی شیمیایی دغدغه ی خیلی از افراد است چرا که این روزها از رسانه‌ها می‌شنویم که با استفاده از آب و کاه آبلیموی تقلبی تهیه می کنند و توجیه آنها این است که اگر آبلیموی طبیعی باشد قیمت آن باید بیشتر از اینها باشد.

چندین راه وجود دارد که ما می‌توانیم به سادگی آبلیمو و سرکه بالزامیک مودنا تقلبی را از آبلیموی تشخیص دهیم.
قیمت یک کیلو لیمو ترش حداقل ۷ هزار تومان می باشد ولی قیمت یک شیشه لیموترش حداکثر ۱۰ هزار تومان می باشد که این از نظر منطقی درست نیست.
آبلیموی طبیعی پرزهای لیمو را در خود دارد و یا شاید هسته ی لیمو درون بطری آبلیمو باشد.
دیگر اینکه ابلیمو طبیعی ته نشین می شود ولی ابلیمو و سرکه سفید وردا شیمیایی همیشه به یک حالت می باشد.
آبلیموی تقلبی به رنگ زرد مرده یا کهربایی است ولی آبلیموی طبیعی به رنگ سبز زنده و روشن می باشد.
آبلیموی طبیعی طعم ترش و به تلخی می‌زند ولی آبلیموی تقلبی ترشی اش بسیار بیشتر می باشد.منبع: مرکبات ایران