صادرات آبلیمو ۳ لیتری سلطانی

آبلیمو ها امروزه به سبب خاصیت های زیادی که خود لیمو ترش ها دارند تهیه می شوند تا بتوانیم از آنها در فصولی که لیمو ترش تازه یافت نمی شود استفاده نماییم.
این محصولات در انواع برندها همچون، برند ناجی، سلطانی، سمیه، مجید و …. وهمچنین در اندازه های مختلف و در ظروف متفاوت از جمله ظروف۱/۵ لیتری بسته بندی می شوند و با گریدهای صادراتی درآبلیمو ایرانی دسترس مشتریان قرار می گیرند.