فروش آبلیمو در تهران

تولید آبلیمو در فصل برداشت لیموترش در استان های جنوبی کشور،به نحوه ای گسترده و انبوه می باشد که می تواند پاسخگوی استفاده در تمامی فصول سال در تمامی شهرستان های ایران باشد.
لیموترش در کارگاه های آبلیمو گیری، به صورت عمده آبگیری می شود و به مشتریان و مغازه داران در سراسر کشور عرضه می گردد.
در تهران مراکز بسیاری هستند که آبلیمو طبیعی و سرکه بالزامیک مودنا را به فروش می رسانند.

این مراکز همواره آبلیموی مورد نیاز خود را از استان فارس و هرمزگان تهیه می نمایند. خرید سرکه سفید وردا طبیعی و خالص از مراکز اصلی بسیار راحت تر و مقرون به صرفه تر می باشد.