فروش آبلیمو طبیعی فصل جدید

بهترین نوع آبلیمو محصول فصل برداشت لیموترش در سال جاری در این مرکز به صورت خرده و عمده به فروش می رسد. بهترین نوع لیموترش برای آبلیموگیری، لیموی آب یا لیموترش شیرازی است. این نوع لیمو در اوج برداشت پوست نازک و آبدار می شود و برای آبگیری مناسب تر است.
این عامل از ورود اسانس بیشتر پوست لیموترش که باعث تلخی طعم آبلیمو می شود، پیشگیری می کند. از خواص این نوع آبلیمو داشتن عطر و طعم لیموترش تازه و لرد مخصوص آن است.
در صورتی که نوع آبلیمو صنعتی بوی خیلی زننده مانند اسیدسولفیک و جوهر نمک را دارا می باشد.