فروش آبلیمو طبیعی مخصوص رستوران

مرغوب ترین لیمو ترش آب لیمو در جنوب فارس شهرستان قیر و کارزین تولید و در بازار خرید و فروش می گردد.
از چه نوع لیمو ترشی بیشتر برای آبلیمو گیری استفاده می شود؟
لیمو ترش دارای چند نوع مختلف می باشد که در طعم شبیه به هم هستند اما در اندازه و نازک و ضخیم بودن پوست متغیرند.

انواع لیمو ترش در قیر و کارزین بدین شرح است: لیمو ترش خارکل و لیموی چهارفصل و لیموی معمولی. بیشترین مصرف را لیمو ترش معمولی دارد که برای آب گیری بسیار مناسب می باشد زیرا هم دارای پوست نازک و هم آب بیشتری می باشد که دو نوع دیگر این دو ویژگی را با هم ندارند.