فروش آبلیمو طبیعی ناب

آبلیمو های ایرانی ناب به چه نوع آبلیمو هایی و با چه ویژگی هایی گفته می شود و دلیل عرضه آنها به بازار های بصورت عمده  چه می باشد؟
آبلیمو های ایرانی ناب به آبلیمو هایی گفته می شود که از لیمو ترش های تازه و با کیفیت گرفته شده باشند و مراحل آبگیری آنها به صورت طبیعی و استاندار صورت بگیرد و در تولید آنها از هیچ ماده افزودنی استفاده نشده باشد. به این آبلیمو های طبیعی آبلیمو های ناب گفته می شود.