فروش صادراتی آبلیمو طبیعی و خالص جهرم

آبلیمو طبیعی و خالص تولید شده در کارگاه های شهر شیراز و جهرم می توانند با قیمت مناسبی که دارند به منظور فروش صادراتی قابل اجرا باشند.

آبلیمو طبیعی و خالص در مقایسه با آبلیموهای برندار دارای کیفیت بیشتری و همچنین قیمت فروش بیشتری خواهد بود. مسئله قیمت این محصول می تواند با فروش مستقیم و بی واسطه آن قابل کاهش و کنترل باشد.