فروش عمده آب لیمو ترش طبیعی

آب لیمو ترش طبیعی که به صورت سنتی از میوه لیمو ترش فرآوری می گردد در بازار آبلیمو ایرانی به صورت عمده عرضه می شود.
در این مرکز با فرآوری لیمو ترش باکیفیت، در فصل برداشت این محصول، جهت استفاده یک ساله، این محصول را آبگیری کرده و نگهداری می شود.

امروزه فروش آب لیمو ترش طبیعی ارائه شده در بازار آبلیمو ایرانی، به صورت مستقیم از مناطق لیموخیر ایران که مربوط به استانهای جنوبی کشور همچون استان هرمزگان و استان فارس می باشد به مشتریان گرامی عرضه می شود از این رو دست واسطه ها در این میان از بین رفته و تاثیر بسزایی روی قیمت لیمو ترش شیرازی گذاشته است.