فروش فله آبلیمو طبیعی جهرم

جهرم یکی از مناطق تولید عمده آبلیمو طبیعی در ایران به شمار می رود.در این مرکز آبلیمو طبیعی با قیمت بسیار مناسبی تولید و به دست مشتری می رسد زیرا لیمو ترش جهت تهیه آبلیمو در این مناطق زیاد هست و با قیمت مناسب خریداری می شود . حتی در فصل هایی که لیمو ترش سبز برداشت نمی شود باز هم تغییری در قیمت آبلیمو طبیعی تولیدی  این شهر بوجود نمی آید زیرا فعالان تولیدکننده آبلیمو طبیعی در این مرکز لیمو مورد نظر خود در سردخانه ها نگه داری می کنند.