فروش لیمو ترش برای آب لیمو از نمایندگی های فروش

لیمو ترش برای آب لیمو از نمایندگی های فروش تأمین و در بین متقاضیان به فروش می رسد.
یکی از مصارف لیمو ترش ، آب لیمو می باشد که به نوبه ی خود دارای طرفداران زیادی می باشد.
برای آب گیری لیمو ترش سنگی تازه بهتر است که تفاله و تخم با آن مخلوط نشود زیرا دارای طعمی تلخ می شود و کیفیت آب لیمو را پایین می آورد.
آب لیمو ترش مرغوب اول به لیمو ترش و سپس به نحوه ی آبگیری بستگی دارد.
زیرا اگر لیمو ترش دارای کیفیت بالا باشد ولی در آبگیری آن بی دقتی شود دارای بدترین کیفیت می شود.
کیفیت مرغوب لیمو ترش موجب خرید آب لیمو ترش شده است و بعد رنگ سبز روشن آن می باشد.
منبع: مرکبات ایران