فواید و مضرات خوردن آبلیمو

فواید و مضرات خوردن آبلیمو برای انسان چه می تواند باشد؟ در ساخت آبلیموهای منصونی چه موادی به کار می رود؟ و باعث چه بیماری برای انسان می شود؟
استفاده از آب لیموهای طبیعی می تواند برای درمان 220 بیماری تاثیر مستقیم بگذرد ولی اگر در تولید بعضی از آبلیموهای موجود در بازار که به عنوان آبلیموهای طبیعی به فروش می رسد و در آن ها فقط مقدار کمی آبلیمو طبیغی می باشد و مابقی اسید سیتریک، رنگ خوراکی و آب لست که اگر یکی از این موارد مصنوعی که در تولید آن به کار می رود نع اینکه خاصیت درمانی ندارد بلکه موجب بیماری سرطان و غیره نیز می باشد.
منبع: مرکبات ایران