قیمت آبلیمو طبیعی خالص

آبلیمو طبیعی و خالص را باید از کدام منطقه خریداری کرد؟ آیا می توان به طبیعی و خالص بودن آبلیمو اعتماد نمود؟
آبلیمو های طبیعی که از لیمو ترش تازه و با کیفیت باغات جهرم فرآوری می گردد در بازار آبلیمو ایرانی با قیمت مناسب ارائه می شود.
لیموترش در فصل های مرداد و شهریور و مهرماه در این شهرستان برداشت می شود و جهت آبگیری به کارگاه های مخصوص ارسال می گردد.
قیمت آبلیمو طبیعی جهرم با توجه به نوسانات قیمت لیموترش هرساله متفاوت بوده و از تغییراتی برخوردار است.