قیمت بهترین آبلیمو طبیعی

بهترین آبلیمو طبیعی دارای قیمت متفاوتی با آبلیموهای کارخانه ای می باشد. بهترین آبلیمو طبیعی را باید از مناطق اصلی تولید این محصول تهیه کرد.
در ایران استان های جنوبی کشور همچون استان هرمزگان و استان فارس مناطق اصلی پرورش لیموترش ایرانی می باشند. دلیل پرورش درختان لیمو ترش سنگی در این مناطق آب و هوای گرم است. این استان ها سالانه چندین هزار تن لیموترش را تولید می نمایند که بخش اعظمی از این تولید صرف تهیه و تولید آبلیمو طبیعی می شود.