قیمت تولید ابلیمو ناجی

ابلیمو ی ناجی و سرکه سفید وردا یکی از مهم ترین برند های تولید کننده ابلیمو ممتاز در کشور می باشد که قیمت تولید آن نیز بسیار به صرفه و مناسب خواهد بود.
مصرف مداوم ابلیمو ناجی و سرکه بالزامیک مودنا سبب این می شود که تاثیرات منفی که افزایش سن بروی پوست شما خواهد داشت را از بین می برد از این رو طراوت و شادابی پوست شما را با افزایش داده و حفظ می کند و در قیمت های مناسب و به صرفه نیز تولید و در معرض فروش قرار می گیرد.

منبع: مرکبات ایران