قیمت خرید آبلیمو جهرم

شهرستان های جنوبی کشور همچون جهرم، از جمله مراکز اصلی پرورش درختان لیمو ترش می باشند. جهرم یکی از مراکز تولید عمده آبلیمو صد در صد طبیعی و خالص می باشد. این شهرستان با دارابودن چندین هزار هکتار باغات لیمو ترش، به صورت پیوسته آبلیمو طبیعی مورد نیاز بیشتر شهرستان های ایران را تامین می نماید.
آبلیمو طبیعی در این شهرستان پس از فرآوری در ظرف های مخصوصی بسته بندی شده و به بازار جهت فروش ارائه می گردد. خرید و فروش آبلیمو در این مرکز به صورت مستقیم بوده و از این رو قیمت عرضه آن بسیار مناسب می باشد.