قیمت خرید آبلیمو در جهرم

آبلیمو یکی از محصولات غذایی پرمصرفی است که در کشور ایران به صورت عمده تولید می شود.
آبلیمو ایرانی به دو صورت آبلیمو طبیعی یا شرکتی به جامعه هدف ارائه می شود.
پخش آبلیمو خالص و طبیعی در استان های جنوبی ایران که معدن اصلی پرورش لیمو ترش هستند انجام می گیرد. استان های جنوبی همچون استان فارس و استان هرمزگان تولید کننده آبلیمو طبیعی در ایران هستند.
آبلیمو تولید شده در استان فارس به تمامی شهرستان های ایران عرضه و پخش می گردد. شهرستان قیروکارزین و شهرستان جهرم در استان فارس عمده آبلیمو ترش ارگانیک این استان را تامین می نمایند.