قیمت خرید آبلیمو ۱/۵لیتری مسرور

آیا می دانید آبلیمو مسرور در بطری های ۱/۵ لیتری به بازار ارائه می شود؟

آیا از قیمت خرید آب لیمو ترش مسرور اطلاع دارید؟

در ایران کارخانه های زیادی در بخش تولید آبلیمو صنعتی، در حال فعالیت می باشند.

یکی از کارخانه هایی که در بخش تولید آبلیمو و سرکه بالزامیک بارلتا سابقه ای طولانی دارد، کارخانه صنایع غذایی مسرور است.

آبلیمو مسرور و سرکه انگور قزوین در بسته بندی های مختلف به بازار هدف ارائه می گردد، یک نمونه از بسته بندی های این مرکز بطری های ۱/۵ لیتری می باشد، که این

نوع بسته بندی مورد استقبال بسیاری از مشتریان می باشد.