قیمت فروش آبلیمو تک نفره تکنام

آبلیمو های بهداشتی تولید شده در مراکز کارگاهی جهرم، به صورت سالم و طبیعی برای فروش عمده در انواع بسته بندی ها اعم از تک نفره با برند تکنام تهیه می شوند.
یکی از کاربردهای اساسی مربوط به کشت مرکبات لیمو ترش، استفاده از آب آن می باشد و این مسئله سبب شده تا بتوان یک موقعیت تجاری دیگر نیز در حوزه آبلیمو و یا خود میوه لیموترش  و همچنین در زمینه صادرات پوست لیمو و پالت لیمو ایجاد نمود و این بدان جهت است که مصرف لیمو در حوزه های متعددی دارای کارایی خواهد بود.