قیمت فروش آبلیمو در ایران

آبلیمو یکی از چاشنی های پرمصرف غذایی در بین ایرانیان می باشد. آبلیمو در ایران تحت عنوان برندهای مختلف تولید و وارد بازار خرید و فروش می شود.

برندهای تولیدی آب لیمو تازه در ایران از نظر کیفیت و قیمت فروش دارای نوسانات مختلفی می باشد که برخی برندها مانند برند مسرور بسیار معتبر و شناخته شده می باشد.