قیمت فروش آبلیمو های طبیعی باکیفیت

آبلیمو های بهداشتی تولید شده در مراکز کارگاهی جهرم، به صورت سالم و طبیعی برای فروش عمده در انواع بسته بندی ها تهیه می شوند.
یکی از کاربردهای اساسی مربوط به کشت مرکبات لیمو ترش بندرعباس، استفاده از آب آن می باشد و این مسئله سبب شده تا بتوان یک موقعیت تجاری دیگر نیز در حوزه آبلیمو و یا خود میوه لیموترش و همچنین در زمینه صادرات پوست لیمو و پالت لیمو ترش لیسبون ایجاد نمود و این بدان جهت است که مصرف لیمو در حوزه های متعددی دارای کارایی خواهد بود.