مراکز تولید و فروش آبلیمو بهداشتی

آبلیمو های بهداشتی تولید شده در مراکز کارگاهی جهرم، به صورت سالم و طبیعی برای فروش عمده بسته بندی می شوند.
یکی از کاربردهای اساسی مربوط به کشت مرکبات لیمو ترش، استفاده از آب آن می باشد و این مسئله سبب شده تا بتوان یک موقعیت تجاری دیگر نیز در حوزه آبلیمو و یا خود میوه لیمو ترش بندرعباس ایجاد نمود و این بدان جهت است که مصرف لیمو در حوزه های متعددی دارای کارایی خواهد بود.
در حال حاضر جهرم شیراز با توجه به آب و هوا و همچنین تعداد باغ های بالایی که دارد، به عنوان یکی از بهترین موقعیت هایی خواهد بود که بتوان به کشت مرغوب ترین میوه های لیمو ترش اقدام نمود و بر اساس آمار جمع آوری شده، سالانه بیشترین حجم مورد نیاز کشور به لیمو ترش لیسبون، از باغ های این شهر، برداشت می شود.
ضمن تولید و بسته بندی آبلیمو های تازه و طبیعی، این امکان نیز فراهم می شود که مشتریان بتوانند در این زمینه نیز شروع به همکاری نموده و خرید از مرغوب ترین آبلیمو ها را به صورت عمده و دست اول به انجام رسانند.

دستگاه آبلیموگیری

دستگاه آبلیموگیری صنعتی

در فعالیت های صنعتی برای آبلیمو گیری، این امکان وجود دارد که از دستگاه های پیشرفته تری استفاده شود و در همین خصوص کارگاه های مختلف با تهیه و استفاده از این ماشین آلات، اقدام به افزایش ظرفیت های تولیدی و همچنین افزایش سطح بهداشت نموده اند.