میلگرد بستر کاشان زن زباله گرد را ثروتمند کرد

میلگرد به عنوان میلگرد بستر کاشان تقویت کننده، فولاد تقویت کننده نیز شناخته می شود و فولاد تقویت کننده ماده ای است که در بتن برای افزایش مقاومت خمشی عنصر بتنی استفاده می شود.

در تاریخ، قبل از اختراع فولاد تقویت‌کننده، تکنیک‌های مختلفی برای تحمل تنش‌های کششی ناشی از اعمال بار استفاده می‌شد و یا فرم سازه به گونه‌ای اصلاح شد که تنش‌های کششی ایجاد نکند.

بهترین مثال قوس است. به عنوان یک عنصر فشاری که بارها را به عنوان بارهای فشاری یا فشار محوری حمل می کند استفاده می شود.

استفاده از میلگرد در ساخت و ساز تا قرن 15 برای سازه های بنایی گسترش یافته است. در ابتدا بیشتر در سازه های بنایی برای افزایش ظرفیت خود استفاده می کردند. نقطه تغییر در استفاده از میلگرد در ساخت و ساز قرن نوزدهم با افزایش مقاومت آن با تعبیه آن در بتن است.

افزایش استحکام فولاد تقویت‌کننده بیشتر رایج می‌شود زیرا توانست عناصر بتن مسلح قوی ایجاد کند.بتن در فشار قوی و در کشش ضعیف است. به طور کلی، مقاومت کششی بتن حدود 10 درصد از مقاومت فشاری آن است.

هنگامی که بتن تحت عمل خمشی قرار می گیرد، فشار و کشش در مقطع ایجاد می شود. تنش کششی توسط آرماتور و بتن تنش فشاری را تحمل می کند.

محتوای کربن کم در میلگردهای به آن اجازه می دهد تا بدون تغییر خواص مواد خود جوش بخورد. علاوه بر این، لایه بیرونی سخت به آن اجازه می دهد تا با افزایش دما در هنگام انجام جوشکاری، آن را همانطور که هست مقاومت کند.

ترکیب شیمیایی میلگرد
مقدار معادل کربن پارامتری است که عمدتاً برای بررسی ترکیب شیمیایی فولاد تقویت‌کننده بتن استفاده می‌شود.

جایی که، منگنز درصد محتوای منگنز، کروم درصد محتوای کروم درصد محتوای وانادیم، مو درصد محتوای مولیبدن، مس درصد محتوای مس، و نیکل درصد محتوای نیکل.

جدول زیر که از BS 4449 گرفته شده است، مقدار مجاز کربن معادل آنالیز ریخته گری و آنالیز محصول را نشان می دهد.

ز آنجایی که مواد خوردگی را نمی توان در اطراف میلگرد در سنگدانه ها پخش کرد، روی سطح میلگرد باقی می ماند. این تجمع تجمعی محصول خوردگی فشار بالایی ایجاد می کند. این فشار در بتن با مقاومت بالا بیشتر از بتن کم مقاومت است.

بنابراین بتن با مقاومت بالا زودتر از بتن کم مقاومت ترک می خورد. یک روش پرکاربرد برای تخمین کیفی فعالیت خوردگی است. در گذشته، از داده ها برای پیش بینی خرابی ناشی از خوردگی میلگرد استفاده می شد.