نمایندگی فروش آبلیمو آنا

در اکثر شهرهای ایران نمایندگی هایی تحت عنوان آبلیموی آنا احداث شده که انواعی از آبلیمو طبیعی و سرکه بالزامیک مودنا این مارک توسط شعبه ها و نمایندگی ها به فروش می رسند.
شاید در قفسه بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی مارک آبلیموی آنا به چشمتان خورده باشد.

شرکت تولید آبلیمو آنا و سرکه سفید وردا این محصول را به صورت مستقیم در نمایندگی های عرضه محصول قرار داده است این آبلیموها توسط نمایندگی ها که در بسیاری از مناطق ایران اخذ گردیده در سطح بازارها پخش و به فروش می رسند.