نمایندگی فروش آبلیمو دلیل

نمایندگی فروش آبلیمو و سرکه سفید کوچک دلیل در چه شهرستان های وجود دارد؟ آیا از آبلیمو می توان به عنوان چاشنی غذا استفاده کرد؟ آیا آبلیمو از تغییر رنگ میوه برش زده جلوگیری می کند؟
از آبلیمو و سرکه زاوش قزوین علاوه بر استفاده کردن آن به عنوان چاشنی در غذا می توانید از آن استفاده های دیگری کرد یکی زمانی که شما تعداد زیادی میوه را برش می زنید متوجه می شوید که تغییر رنگ می دهد برای جلوگیری از این مشکل می توانید از آبلیمو استفاده کنید. اسید سیتریکی که در آبلیمو وجود دارد باعث می شود مدت زیادی از آن نگهداری کنید.
منبع: مرکبات ایران