نمایندگی پخش آبلیمو طبیعی خالص

آبلیمو طبیعی و خالص را با دارا بودن تمام خواص لیموترش تازه از نمایندگی پخش آبلیمو طبیعی بازار مرکبات ایران تهیه نمایید.
آبلیمو اگر به صورت مستقیم از لیموترش گرفته شود و اسانس و افزودنی های نگهدارنده شیمیایی به آن اضافه نشده باشد مفید است و در غیر این صورت برای سلامتی زیان آور است.
آبلیمو طبیعی از لِرد مخصوص لیمو ترش، رنگ زرد کهربایی و طعم ترشی با اندکی تلخی است که از اسانس پوست لیموترش هنگام آبگیری وارد آن شده است.
آبلیمو به تنظیم و کنترل فشار خون و پایین آوردن کلسترول منفی خون کمک می کند. مرکز خرید و فروش مرکبات ایران با دارا بودن نمایندگی های فعال در مناطق لیموپرور، لیموترش تازه و آبلیمو طبیعی خالص را به فروش می رساند.