پد سلولزی رایج در صنعت کولر سازی

سلولز یک ترکیب طبیعی نامحلول و آلی است و بیشتر سلولز روی زمین از زندگی گیاهی به دست می آید، زیرا جزء مهمی در دیواره های ساقه است.

نقش مهمی در سختی آنها ایفا می کند (ویژگی که باعث می شود در بسیاری از موارد به عنوان جایگزینی برای پلاستیک استفاده شود).

پنبه و خمیر چوب نیز منبع اصلی سلولز هستند که به طور گسترده در بسیاری از صنایع نظیر تولید پد سلولزی کولر آبی استفاده می شود و رایج ترین کاربرد سلولز در ساخت کاغذ و مقوا است.

جدای از آن، سلولز به انتخاب مواد خام برای بسیاری از محصولات یعنی پد سلولزی کولان سل شده است، یکی از نمونه های عالی پلاستیک های زیستی یا پلاستیک های مبتنی بر سلولز است.

پلاستیک مبتنی بر سلولز اساساً نوعی پلاستیک است – که استات سلولز نیز نامیده می‌شود – که توسط الیاف پنبه یا خمیر چوب تولید می‌شود و از آنجایی که این پلاستیک از مواد خام زیست تخریب پذیر ساخته شده است، برای محیط زیست بی خطر است و می توان آن را دوباره استفاده کرد، بازیافت کرد و تجدید کرد.

حتی در طول تولید پلاستیک های زیستی، پوست باقی مانده درختان را می توان جدا کرد که می تواند برای تولید انرژی برای هر مصارف دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

چرا پد سلولزی کولر 4500 بر سلولز، چیز بزرگ بعدی بسته بندی پایدار است؟
تحقیقات در زمینه بسته بندی های مبتنی بر سلولز در حال رشد است و بسیاری از صنایع به دنبال استفاده از مواد بسته بندی مبتنی بر سلولز برای محصولات خود به جای پلاستیک سنتی هستند که در اینجا به چند دلیل اشاره میکنیم:

بسته بندی های پلاستیکی برای محیط زیست بسیار مضر هستند زیرا زیست تخریب پذیر نیستند و از سوی دیگر، پد سلولزی هواساز مبتنی بر سلولز، زیست تخریب پذیر و تجدید پذیر هستند و هزینه ساخت بیوپلاستیک در مقایسه با پلاستیک کمتر است.
فرآوری پلاستیک حدود 4 درصد از کل مصرف نفت در جهان را تشکیل می دهد که به کمبود نفت کمک می کند و برای محیط زیست نیز مفید نیست.

 • منابع:
  1. Cellulose-based Plastic is the Next Big Thing in Packaging

 • تبلیغات: 
  1. تولید روکش بسیار خوب
  2. خیار کاسه گل سبز با پرز و گل تاج زرد
  3. تحقیق دانشجویان پلی تکنینک برای آرد گندم
  4. شخصی با کارتن خانه ساخت!