پودر گلپر و معجزه های باور نکردنی اش در درمان پوست

 

 

گلپر چگونه در وعده های غذایی استفاده می شود ؟ فواید و مضرات آن چیست؟ گلپر گیاهی است که از زمان های قدیم برای اهداف درمانی استفاده می شده است. گلپر که از خانواده جعفری است. در ژاپن، کره، چین و کشور ما بسیار رشد می کند.

این گیاه که در کشور ما به ویژه در شرق دریای سیاه و منطقه مرمره می روید در شهریور و مهرماه جمع آوری می شود. این گیاه که تا 3 متر رشد می کند و گل های خوشه ای دارد پس از جمع آوری خشک می شود.

گلها به رنگ سبز روشن هستند. فواید پودر گلپر که در طب جایگزین بسیار استفاده می شود به شمارش ختم نمی شود. گلپر که در مناطق دریای سیاه و مرمره ترکیه رشد می کند، حدود 3-4 متر رشد می کند. ریشه های جانبی آن رنگی مایل به قهوه ای شبیه به بافت مو دارد.

پودر گلپر

علف فرشته که با رسیدن بهار شروع به رشد می کند، در اردیبهشت شروع به شکوفه دادن می کند. ریشه این گیاه که در کوهستان، کنار جاده ها و کنار نهرها می روید شبیه هویج است.

گلپر، که معمولاً خود به خود در مناطق جنگلی رشد می کند. در سپتامبر و اکتبر جمع آوری می شود.

پس از گذشت حدود 3 متر، آن را جمع آوری می کنند و برگ ها را به طناب آویزان می کنند و در مکانی مطبوع و دور از آفتاب خشک می کنند. گلپر خشک شده را باید در ظروف شیشه ای یا کیسه های یخچال به صورت دربسته نگهداری کرد.

ریشه گلپر پس از رشد، یعنی در سپتامبر تا اکتبر، جمع آوری و خشک می شود. در مورد نحوه نگهداری گلپر، گلپر را باید در مکانی خنک و دارای تهویه هوا نگهداری کرد که هوا به آن نرسد.

ریشه های آن را می توان پودر کرد و استفاده کرد. مانند برگ ها، ریشه ها نیز باید به گونه ای نگهداری شوند که هوا نگیرند. در صورت نگهداری مناسب حدود 1 سال قابل استفاده است.