گوشتی که موجب فرایند شیمیایی مهمی شد

گوشت فرآوری شده و پلی مورفیسم های ژنتیکی
HCA ها توسط سیتوکروم P450 به خصوص CYP 1A2 به مشتقات هیدروکسی آمینه خود تبدیل می شوند و توسط آنزیم های استریفیکاسیون استیل ترانسفراز و سولفوترانسفراز فعال می شوند. اشکال نهایی واکنشی، ترکیب های افزایشی DNA را با گوانین ها در موقعیت C8 تولید می کنند که منجر به جایگزینی پایه و حداقل جهش می شود. به طور مشابه، اصلاح اکسیداتیو DNA از طریق گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) منجر به تشکیل 8-oxo-deoxy-guanin با جایگزینی و جهش پایه بعدی می‌شود.

آیا می دانید که یک لیتر شیر چند لیوان است و چگونه می توان آن را اندازه گیری نمود تا بتوانید پی به میزان دقیق آن ببرید؟

گوشت منبع مهمی برای اهداکنندگان متیل مانند فولات و ویتامین B12 و فاکتورهای انتقال متیونین و کولین است. فولات و متیونین به عنوان اهداکنندگان متیل که بر در دسترس بودن گروه متیل تأثیر می گذارند نیز ممکن است با بروز سرطان روده بزرگ مرتبط باشند. اغلب استدلال می شود که افزایش خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان ناشی از مصرف گوشت و سبزیجات در نتیجه رژیم غذایی کمبود فولات است، زیرا گوشت و سبزیجات منابع مهمی برای فولات هستند.

توجه نمایید که یک کیلو گوشت برای چند نفر قیمه را لازم است و همواره چه اندازه از آن می تواند برای مراسمات و میهمانیها مورد استفاده باشد؟

اهمیت گوشت به عنوان منبع ریز مغذی ها
دلیل اینکه گوشت یک منبع ضروری برای برخی ریزمغذی‌ها است به این دلیل است که گوشت یا تنها منبع است و یا فراهمی زیستی بسیار بالاتری برای برخی ریزمغذی‌ها دارد.

برای ورود به سایت اراد برندینگ تنها کافی است بر روی بخش مربوطه کلیک نموده تا به درگاه مورد نظر وارد شده و راهنمایی لازم را دریافت نمایید.

چندین مورد اپیدمیولوژیک کنترل موردی اولیه و مطالعات کوهورت ارتباط مثبتی را بین مصرف چربی و بروز سرطان سینه، روده بزرگ و پروستات نشان دادند (Potter et al., 1993, Schottenfeld and Fraumeni, 1996).

با این حال، گروه‌های اخیر، شاهد بزرگ‌تر و تجزیه و تحلیل تلفیقی از 13 مطالعه مورد شاهدی نتوانستند ارتباط بین مصرف چربی و سرطان روده بزرگ را شناسایی کنند (Giovannucci et al., 1994, Howe et al., 1997). ارتباط بین مصرف چربی در رژیم غذایی و سرطان سینه وجود دارد.

با ترکیب وایتکس و آلومینیوم می توانید شفافیت لازم را برای آن به همراه آورد تا قادر بود نسبت به روشنایی کافی آن اقدام نمود.

بر اساس دریافت سرانه پروتئین و خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ فرض شده است که پروتئین کل با خطر سرطان روده بزرگ مرتبط است (Youngman & Cambell, 1998). با این حال، اکثر مطالعات کوهورت اپیدمیولوژیک و شاهد موردی نتوانستند این فرضیات را تایید کنند. فقط برای پروتئین مشتق شده از گوشت قرمز، شواهدی وجود دارد.

 • منابع:
  1. Meat as a component of a healthy diet – are there any risks or benefits if meat is avoided in the diet?

 • تبلیغات: 
  1. اهمیت و تاثیر الکل های صنعتی بر گاز های گلخانه ای
  2. کیک از اندازه‌گیری و افزودن مواد با هم زدن
  3. روغن خوب سطح بهداشت را افزایش می دهد
  4. از کدام نوع الکل صنعتی می‌توان به عنوان سوخت استفاده کرد؟